ទូរស័ព្ទចល័ត
+ ៨៦-១៨៣៣១០៦១១៣៦
អ៊ីមែល
info@chinabesthw.com
  • Concrete Nails

    ក្រចកបេតុង

    ជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមពិសេសដែកបេតុងគឺជាដែកគោលឯកទេសបើប្រៀបធៀបជាមួយដែកថែបដែកទូទៅ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងប្រជាជនក៏ធ្លាប់ហៅវាថាជាដែកថែប។ ដែកគោលទាំងនេះគឺជារនុកដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ធានាវត្ថុចូលទៅក្នុងកំបោរនិងសម្ភារៈរឹងនិងផុយផ្សេងទៀត។ មានដែកគោលបេតុងគ្រប់ប្រភេទរួមមានដែកថែបធ្វើពីដែកគោលដែកថែបពណ៌ក្រចកដែកបេតុងក្រចកពណ៌ខៀវលាយជាមួយក្បាលដែកពិសេសផ្សេងៗនិងប្រភេទសក់។ ប្រភេទសាក់រួមមាន sm ...